imperium-stylu.pl

imperium-stylu.pl – moda, uroda, dieta

Pomoc w imporcie z Chin ogranicza ryzyko fiaska inwestycji
Zakupy

Pomoc w imporcie z Chin ogranicza ryzyko fiaska inwestycji

Import towarów pochodzących z Chin może wiązać się z potencjalnie wysokimi zyskami dla polskiego przedsiębiorcy, związanymi między innymi z obniżeniem kosztów produkcji lub dostępem do wprost nieograniczonej ilości towarów. Należy jednak pamiętać o istniejących różnicach kulturowych pomiędzy obywatelami Europy i Azji, bowiem mogą one spowodować trudności w nawiązaniu oraz kontynuowaniu takiej międzynarodowej współpracy. Dlatego właśnie pomoc w imporcie z Chin oferowana przez doświadczonych i profesjonalnych pośredników, szczególnie dla początkujących importerów, może się okazać niezwykle wartościowa.

Import z Chin z pomocą pośrednika

Import z Chin cechuje wysoka opłacalność, związana przede wszystkim z niskimi kosztami produkcji na tamtejszym rynku. Należy jednak pamiętać, że wspomniane różnice kulturowe obejmują nie tylko barierę językową, ale również odmienny styl życia, tradycje, zwyczaje i sposób prowadzenia negocjacji biznesowych. Aby uniknąć ryzyka niepowodzenia inwestycji, dobrze jest – przynajmniej na początkowym etapie importu – skorzystać z profesjonalnej pomocy pośrednika. Pomoże to uniknąć nie tylko nieporozumień na tle kulturowym, ale również zmniejszy ryzyko utraty zainwestowanych środków finansowych. Oczywiście taka usługa jest płatna, ale korzyści z niej płynące nieocenione.

Problemy w samodzielnym imporcie z Chin

Samodzielny import produktów z Chin wymaga dużego zaangażowania, czasu i uwagi. Wybór dóbr jest przeogromny. Import powinien być poprzedzony nie tylko dokładną analizą potrzeb krajowego rynku, ale przede wszystkim nawiązaniem współpracy z rzetelnym dystrybutorem lub producentem chińskim. W przypadku tego drugiego aspektu jest to zadanie dość trudne. Wiele bowiem firm rynku azjatyckiego nie może się pochwalić wiarygodnością, gwarantująca pewną i opłacalną współpracę. Bezpieczniej zatem rozpocząć współpracę od drobnych kwot. Należy bowiem mieć świadomość tego, że odzyskanie wierzytelności przez podmioty europejskie z rynku chińskiego jest praktycznie niemożliwe. W przypadku pośredników mających zarejestrowane oddziały z Chinach lub chińskich pracowników zatrudnionych na miejscu, sytuacja jest odmienna. Mogą oni odwiedzić potencjalnego dostawcę, sprawdzić jakość jego produktów, wizytować fabrykę lub na miejscu zweryfikować, czy taki podmiot istnieje i jest zarejestrowany.

Import z Chin i wynikające z niego zagrożenia

W związku z importem towarów z Chin wykonywanych bez udziału doświadczonego pośrednika pojawiają się liczne problemy. Mają one związek przede wszystkim z problemami komunikacyjnymi oraz dotrzymywaniem warunków umów. Te z kolei obejmują rozbieżności pomiędzy deklarowanymi w umowie parametrami towarów oraz terminem realizacji zamówienia. Jak wspomniano powyżej mogą się również pojawić trudności w odzyskiwaniu zainwestowanych środków, np. wpłaconej u niesprawdzonego dostawcy zaliczki.

Pomoc w imporcie z Chin

Pomoc doświadczonego importera z Chin ogranicza ryzyko poniesienia strat oraz ułatwia egzekwowanie warunków umowy. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na dość powszechny w Chinach proceder nielegalnego podrabiania produktów. Może to dotyczyć nie tylko samych przedmiotów, ale również załączonych do nich dokumentów (np. certyfikatów). Tego typu produkty zostaną zatrzymane przez służby celne.

Kolejnym problemem, na który może napotkać polski importer, jest rozbieżność pomiędzy próbą towaru dostarczoną na wstępie międzynarodowej współpracy a produktem finalnym. Zazwyczaj dochodzi do systematycznego obniżania jakości w zakresie wykorzystanych materiałów i jakości wykończenia. Wsparcie pośrednika w tej sytuacji jest bardzo istotne. Z tego powodu decydując się na samodzielne rozpoczęcie współpracy warto wybierać produkty niewymagające skomplikowanej obsługi. Powinny to być przedmioty gotowe do użycia, takie jak na przykład odzież czy kosmetyki. W przypadku tego rodzaju materiałów ryzyko ich uszkodzenia podczas transportu jest stosunkowo niewielkie, jednak nadal trzeba liczyć się z możliwym obniżaniem jakości oraz brakiem dotrzymywania zapisanych w umowie terminów realizacji zamówienia.