imperium-stylu.pl

moda, uroda, dieta

konsultacje psychologa
Zdrowie

Konsultacje psychologa i psychoterapeuty

Kim jest psycholog?

Zacznijmy od tego, kim on nie jest: nie jest lekarzem, więc nie może przepisywać leków, nie może pozwolić na żadne badania kontrolne i nie używa typowych narzędzi medycznych do opisywania doświadczeń psychicznych. Jest specjalistą w zakresie zachowań ludzkich, doświadczeń intrapsychicznych, relacji, strategii samoregulacji w kontekście wyzwań.

Rodzaje spotkań – rodzaje celów

konsultacje, które pomogą Ci uzyskać wsparcie i lepszą orientację w doświadczanych trudnościach i zaplanować sposób ich rozwiązania.

Rolą psychologa podczas tej konsultacji jest określenie, na ile trudne jest zajęcie się konkretnymi i aktualnymi przeszkodami w realizacji konkretnych aspektów Twoich zadań związanych z nauką w konkretnych okolicznościach, w konkretnym czasie, w kontekście konkretnych przedmiotów itp. Oznacza to, że psycholog w tym przypadku występuje jako osoba, która różnicuje i ocenia, a czasem zaznacza: w tym przypadku nie widzę związku między charakterem trudności a charakterem zadania i okolicznościami jego realizacji (a w konsekwencji: nie mogę poprzeć Państwa propozycji rodzaju lub zakresu wsparcia). Zadaniem psychologa jest nie tylko wspieranie, ale także pilnowanie tych wszystkich standardów wsparcia, a także w pewnym sensie ewaluacja.

Innym rodzajem konsultacji pozwala na większe skupienie się na wspólnych hipotezach dotyczących tego, jak powstał problem i jakie czynniki są obecne w życiu pacjenta, które sprzyjają jego kontynuacji. Można powiedzieć, że są to pierwsze kroki podjęte wspólnie w kierunku ewentualnej psychoterapii.

Czego można się spodziewać podczas pierwszej konsultacji?

Pierwsza konsultacja jest przede wszystkim sesją informacyjną. Po przedstawieniu się i wypowiedzeniu kilku słów na przełamanie lodów, psychoterapeuta poprosi Cię, abyś opowiedział o swoich obawach, które skłoniły Cię do skorzystania z konsultacji. Terapeuta chciałby również poznać kontekst Twoich problemów. Możesz spodziewać się pytań dotyczących życia zawodowego, zdrowia fizycznego, historii związków, hobby czy planów na przyszłość.

Druga i trzecia konsultacja

Podczas drugiej lub trzeciej konsultacji psychoterapeuta może zadać kilka dodatkowych pytań, aby zakończyć proces zbierania informacji. Może podzielić się i omówić z Tobą swoje wrażenia diagnostyczne i zalecenia dotyczące określonego rodzaju psychoterapii. Następnie przejdzie do wyjaśnienia podstawowych założeń rodzaju terapii, roli pacjenta i terapeuty, ogólnych zasad i reguł terapii (np. częstotliwość i czas trwania sesji, co zrobić, gdy trzeba odwołać sesję itp.). Druga i trzecia konsultacja to również dobry moment na zadanie wszelkich pytań. Po zakończeniu procesu konsultacji terapeuta zwykle daje Ci trochę czasu na przemyślenie sprawy i podjęcie decyzji, czy jesteś gotowy do rozpoczęcia terapii w Harmonia LUX MED.

Materiał partnera